Åbningstider

Tirsdag 14.00-19.00

Ons.-tors. og fre. 14.00-17.00.

Lørdag 10.00-13.00.


Her findes du alt tænkeligt.

Tlf. 40 18 22 23

Vi modtager / afhenter med tak alt brugbart.


Tryk på Y´s Men´s Genbrug for afhentning.

Ansøgninger om økonomisk støtte.

Der kan søges en gang om året i forbindelse med klubbens fødselsdag den 3. maj.Ansøgningsfrist er senest den 8. marts. Herefter vil alle modtagne ansøgninger blive behandlet. Alle ansøgere vil få svar senest medio april, det gælder også ansøgninger der er modtaget tidligere på klubåret.

Kun i helt særlige tilfælde dispenseres for ovenstående dato.

Klubbens ansøgningsskema skal benyttes og kan hentes her>>

 

Uddeling af klubbens overskud og hvem der kan søge og hvordan?
Se klubbens folder. hent den her>>

 

Vi støtter det kirkelige børne- og ungdomsarbejde og andet humanitært arbejde, både lokalt, nationalt og globalt.

- Der kan søges ved at udfylde et ansøgningsskema og sende det til klubbens præsident via mail. Navn, telefonnummer og mail - adressen kan findes på hjemmesiden. Yderlig oplysning kan fås af klubbens præsident.

- Vi tilråder at indsende ansøgningen i god tid før ansøgningsfrist, så klubben får tid til at tage stilling til, om det ligger inden for det, klubben yder støtte til.

- Ansøgning om tilskud til projekter har højere prioritet end tilskud til drift. Der ydes normalt ikke tilskud til enkeltpersoners projekter. -Klubåret går fra 1. juli til 30. juni.